PRIEŠ AUTOMOBILIO TECHNINĘ APŽIŪRĄ

 

Jeigu jūsų automobilis yra 3 metų senumo, atėjo metas atlikti pirmąją techninę apžiūrą. Nuo 2018 m. gegužės 20 d. įsigaliojo naujos taisyklės, pagal kurias nustatyti įvairūs techninės apžiūros laikotarpiai. Anksčiau techninės apžiūros mėnuo buvo nustatomas pagal automobilio registracijos numerio paskutinį skaitmenį. Jeigu savo „Subaru“ reguliariai patikite „Subaru“ įgaliotam autoservisui, į techninę apžiūrą galite drąsiai važiuoti žinodami, kad nesulauksite jokių nemalonių staigmenų.

Tačiau reikia nepamiršti keleto dalykų ir juos patikrinti prieš važiuojant į techninę apžiūrą. Jeigu kyla dvejonių, kreipkitės į „Subaru“ autoservisą, kuris atliks reikiamą patikrą. Jeigu pageidaujate patikrą atlikti patys, pateikiame svarbiausių aspektų sąrašą:

  • Turi veikti valytuvai ir purkštukai
  • Turi veikti avarinis signalas ir šviesti visos lemputės (nepamirškite valstybinio numerio apšvietimo)
  • Turi veikti garsinis signalas
  • Turi veikti visi saugos diržai (prisekite galinių sėdynių saugos diržus)
  • Automobilyje turi būti avarinis trikampis ženklas
  • Padangų protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis nei 1,6 mm, o žieminių – 3 mm
  • Šoniniai veidrodėliai turi būti sveiki ir saugiai pritvirtinti
  • Baterija turi būti saugiai įmontuota
  • Variklio tepalų lygis turi būti tinkamas (žr. automobilio savininko vadovą)
  • Patikrinkite, ar kablį (jeigu yra) galima nusukti ir ar yra jam skirtas raktas.

Suslėgtos gamtinės dujos (SGD). Techninės apžiūros metu keleivinių, sunkiasvorių transporto priemonių ir autobusų, varomų suslėgtomis gamtinėmis dujomis (biodujomis ar gamtinėmis dujomis), kuro bakas turi būti pakankamai pripildytas, kad tikrinant degalų sistemos sandarumą variklis galėtų veikti naudodamas dujas. Jeigu automobilio variklis neveikia naudojant suslėgtas gamtines dujas arba degalų sistemoje aptinkamas nuotėkis, automobilis neatitinka techninės apžiūros reikalavimų. Nuo 2018 m. gegužės 20 d. imtinai pradėti taikyti papildomi reikalavimai dujų bakų apžiūrai; jie turi būti lengvai prieinami arba jiems turi būti išduota akredituoto autoserviso, kuriame patikra atlikta per 15 mėnesių nuo automobilio techninės apžiūros dienos, pažyma.