Aplinkosauga

„Subaru“ gamina elektros energiją

Praėjusiais metais peržiūrėjusi savo aplinkosaugos politiką, „Subaru“ nustatė, jog iki 2030 m. bendras gamyklų taršos lygis visame pasaulyje turėtų sumažėti iki 30 proc.
Siekdama įgybendinti šį tikslą, bendrovė ėmėsi statyti saulės kolektorių parką savo transmisijų gamyklai Gunmos prefektūroje Japonijoje.
Numatyta saulės energijos parko veikimo pradžia – 2020 m. kovo mėn. Už parko statybos darbus ir jo priežiūrą bus atsakinga „Japan Facility Solutions“. Per metus šis parkas pagamins 5000 MW elektros energijos.
Saulės kolektorių parko iniciatyva yra naujausias bendrovės žingsnis vykdant ambicingą „Tochigi Furusato Denki“ programą, kuri skatina pačius energijos vartotojus vietoje gamintis elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių.

Iš gamyklos – jokių atliekų

Susidariusios atliekos tvarkomos ir panaudojamos gamybos procese. Plastikas panaudojamas gaminant durų skydus ir prietaisų skydelius, iš stiklo gaunamas naujas stiklas, maisto atliekos naudojamos kaip trąšos, o atliekų likučiai paverčiami šiluma.

Pradėjusi veiklą 2004 metais, gamykla Lafajete (JAV) pirmoji modernizavo atliekų tvarkymo sistemą.

Atstovų veikla, susijusi su atliekų perdirbimu

Nuo 2012 m. visos „Subaru“ atstovės Japonijoje susijungė į asociaciją, užtikrinančią, kad visos atliekos būtų perdirbtos. Kiekvienas atstovas, bendradarbiaudamas su savo partneriais, pasirūpina, kad neliktų jokių neperdirbtų atliekų.