Visapusiškas saugumas

Visos saugos sistemos įtrauktos į standartinę komplektaciją. Tarp jų minėtina elektroninė pagalbinė vairuotojo sistema, kuri padeda vairuotojui atpažinti pavojų, apie jį įspėja ir avarinėse situacijose ima veikti, kad būtų išvengta susidūrimo su nejudančiais ir judančiais objektais, įskaitant žmones ir gyvūnus.

Daugelis saugos sistemų „Subaru“ savininkams jau yra gerai pažįstamos. Tačiau kai kurios funkcijos yra visiškai naujos.

Road Sign Assist (RSA): kelio ženklų atpažinimo sistema su įspėjimo apie greičio apribojimą funkcija

„Subaru Safety Sense“ visuomet padeda maksimaliai kontroliuoti važiavimo greitį pagal taikomus greičio apribojimus. Sistemos plačiakampė kamera fiksuoja kelio ženklus ir rodo paskutinį pravažiuotą greitį ribojantį ženklą – jo atvaizdas matomas šalia automobilio spidometro. Viršijus maksimalų leistiną greitį, ženklas nuolat šviečia raudonai. Jums nepastebėjus šios informacijos, „Subaru Safety Sense“ įjungia garso signalą, įspėjantį, jog vis dar važiuojate viršydami leistiną greitį.

Lane Departure Alert (LDA): pagalbinė automobilio išlaikymo eismo juostoje sistema

„Subaru Safety Sense“ padeda išlaikyti automobilį tinkamoje eismo juostoje. Naudodamasi plačiakampe kamera, sistema skenuoja kelią ir, fiksuodama nubrėžtas kelio linijas bei fizines ribas, pavyzdžiui, šaligatvius ar kelkraščius, nustato vairuotojo pasirinktą eismo juostą. Jei automobilis netyčia pasuka kelkraščio link arba į gretimą eismo juostą, pasigirsta įspėjamasis garso signalas. Iškilus būtinybei, sistema taip pat ima veikti, grąžindama automobilį atgal į reikiamą eismo juostą vairuotojo pasirinkta kryptimi.

Lane Tracing Assist (LTA): pagalbinė automobilio išlaikymo eismo juostos centre sistema

„Subaru Safety Sense“ padeda išlaikyti automobilį eismo juostos centre. Nuskaitydama plačiakampės kameros fiksuojamas kelio žymas ir perduodama nedidelius vairo impulsus per vairo stiprintuvą, sistema nustato vairuotojo pasirinktą eismo juostą ir aktyviai jam padeda išlaikyti automobilį eismo juostos centre. Sistema taip pat turi loginę atmintį. Kai kelio žymos tampa neaiškios, sistema prisimena, kaip kelias atrodė anksčiau, ir gali nustatyti, kur tęsiasi eismo juosta.

Pre-Collision System (PCS): automatinio stabdymo sistema

„Subaru Safety Sense“ – tai visuomet budrus vairuotojo partneris, kuris stebi visą eismo situaciją ir aptinka kliūtis, kurių vairuotojas gali nepastebėti. Kai sistema aptinka kliūtį ir nustato susidūrimo pavojų, iš pradžių ji įjungia garso signalą, kad laiku įspėtų vairuotoją. Jei vairuotojas laiku nesureaguoja ir sistema nustato susidūrimo pavojų, automatiškai įjungiami stabdžiai, kad būtų sumažintas greitis ir, jei reikia, visiškai sustabdytas automobilis.

Dynamic Radar Cruise Control (DRC): adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema

„Subaru Safety Sense“ padeda palaikyti pastovų ir patogų greitį, kartu automatiškai išlaikydama iš anksto nustatytą saugų atstumą iki visų priekyje važiuojančių transporto priemonių. Jums prisivijus lėčiau važiuojančią transporto priemonę, greitis sklandžiai ir patogiai sumažinamas, kol pasiekiamas iš anksto nustatytas atstumas. Sistema taip pat vienu metu stebi kelias transporto priemones. Jei priekyje važiuojanti transporto priemonė persirikiuoja į dešinę eismo juostą, o priekyje yra kita transporto priemonė, greitis ir atstumas iki jų abiejų apskaičiuojami vienu metu. Taip reguliuojamas pagreitėjimas, kad būtų išvengta nereikalingo staigaus stabdymo prieš prisivejant kitą transporto priemonę. Sistema taip pat fiksuoja gretimose eismo juostose lėčiau judančias transporto priemones. Jei kita transporto priemonė ketina persirikiuoti į tą pačią eismo juostą, kuria jūs važiuojate, arba jei jūs persirikiuojate į lėtesnę eismo juostą, jūsų automobilio greitis automatiškai laiku pakoreguojamas pagal kitos transporto priemonės greitį, kad būtų išvengta staigaus stabdymo.

Emergency Driving Stop System (EDSS): automatinio avarinio stabdymo sistema

„Subaru Safety Sense“ rūpinasi vairuotoju ir visais automobilyje bei už jo ribų esančiais eismo dalyviais. Naudodamasi salone esančia kamera, sistema gali nustatyti, ar vairuotojas yra išsiblaškęs ir ar jis staiga tapo nepajėgus toliau vairuoti. Taip nutikus, sistema iš pradžių bando atkreipti vairuotojo dėmesį skleisdama garso signalą. Jei vairuotojas vis tiek nereaguoja, įspėjamasis signalas skamba garsiau. Jei to nepakanka, įjungiami avariniai automobilio žibintai ir automatiškai mažinamas greitis, kol automobilis visiškai sustoja.

Proactive Driving Assist (PDA): išmanioji pagalbinė vairuotojo sistema

„Subaru Safety Sense“ padeda vairuotojui pasirinkti optimalią eismo juostą. Sistema nuskaito kelio duomenis pagal automobilio padėtį ir matuoja atstumą iki priekyje judančių transporto priemonių bei pažeidžiamų eismo dalyvių. Jei ketinate praleisti per siaurą perėją iš abiejų pusių einančius pėsčiuosius, ji siunčia per vairą impulsus, padėdama išlaikyti saugiausią įmanomą atstumą iki pėsčiųjų. Sistema taip pat aktyviai padeda pritaikyti greitį prie priekyje važiuojančios transporto priemonės ir kelio vingių, kad bet kokioje situacijoje būtų išlaikytas kuo pastovesnis greitis išvengiant stipraus ir staigaus stabdymo.

Safe Exit Assist (SEA): aklosios zonos stebėjimo sistema su įspėjimo apie dviratininkus funkcija

„Subaru Safety Sense“ padeda apsaugoti pažeidžiamus eismo dalyvius, pavyzdžiui, pėsčiuosius ir dviratininkus. Be kita ko, sistema turi aklosios zonos įspėjimo funkciją, kuri fiksuoja greitai iš paskos artėjančius dviratininkus ir įspėja vairuotoją, kad jis neatidarytų durelių. Vairuotojas įspėjamas dviem etapais. Iš pradžių išoriniame galinio vaizdo veidrodėlyje įsižiebia aklosios zonos įspėjamoji lemputė. Jei vairuotojas patraukia rankenėlę, kad atidarytų dureles, įspėjimas papildomas garso signalu, kuris įsijungia tuo pat metu, kai pradeda mirksėti aklosios zonos įspėjamoji lemputė.